УДРУЖЕЊЕ КОРЕОГРАФА НАРОДНИХ ИГАРА СРБИЈЕ
Репрезентативно удружење у култури
АНКЕТА НА ДОБРОВОЉНОЈ ОСНОВИ
Врсте и број секција у културно-уметничким друштвима у Србији.
Сврха: сагледавање и праћење стања аматеризма у Србији
Подаци ће се користити за потребе Удружења кореографа народних игара Србије.
Назив КУД-а: *
Адреса: |
(Улица и број) (Поштански број - место)
Тел/факс: web: www. е-маил: *
Ансамбл народних игара Број чланова Руководилац е-маил мобилни телефон Носилац лиценце
Први или извођачки ансамбл
Други или припремни ансамбл
Дечији ансамбл 7-8 разред
Дечији ансамбл 5-6 разред
Дечији ансамбл 3-4 разред
Дечији ансамбл 1-2 разред
Секција народних игара почетници
Омладински ансамбл
Деца предшколског узраста
Ветерани
Рекреативци
Старији народни оркестар
Дечији народни оркестар
Женска певачка група
Мушка певачка група
Велики хор / Дечији хор
Укупно чланова:
Датум: 07-12-2021 Одговорно лице:
 • Нема лиценцу
 • Учитељ играња
 • Стручни руководилац
 • Уметнички руководилац ансамбла народних игара
 • Кореограф – почетник
 • Кореограф народних игара
 • Заслужни кореограф
 • Корепетитор
 • Руководилац певачких група
 • Уметнички руководилац aнсамбла народнe музике
 • Аранжер народне музике (народних игара, вокално инструменталне и инструменталне музике)
 • Нулта лиценца