УДРУЖЕЊЕ КОРЕОГРАФА НАРОДНИХ ИГАРА СРБИЈЕ
Репрезентативно удружење у култури
АНКЕТА НА ДОБРОВОЉНОЈ ОСНОВИ
Културно-уметничких друштава Србије за Удружење кореографа народних игара Србије
Сврха: сагледавања стања и ангажованости чланова Удружења са лиценцама
Назив КУД-а: *
Адреса: |
(Улица и број) (Поштански број - место)
Тел/факс: web: www. е-маил: *
бр. НАЗИВ КОРЕОГРАФИЈЕ ГОДИНА* КОРЕОГРАФ МУЗИЧКИ АРАНЖЕР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 +
*Које године је кореографија постављена у Вашем Друштву/ансамблу
Датум: 07-12-2021 Одговорно лице: