Лиценце
Удружење кореографа  народних игара Србије
Гандијева 198, 11070 Нови Београд, Тел: 064 2711388, 064 1130735  Факс: +381 (11) 318 4174
Насловна Насловна Лиценце Лиценце Приступница Приступница Руководство Руководство Координатори Координатори О нама О нама Документа Документа Пријави се Пријави се
Управни одбор УКНИС-а, на седници одржаној 8.11.2007. године, на основу члана 18. Статута и чланова 3,4 и 5 Правилника о издавању лиценци, донео је: ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ: Стручним и уметничким руководиоцима ансамбала народних игара Кореографима свих категорија Учитељима играња народних игара, свих категорија   ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ  - (правилник и поступак) Издавање лиценци се врши на основу поднете документације: Препорука од најмање 2 (два) имаоца ''0'' лиценце. Потврда Савеза о учешћу КУД-ова или секција, чији је рукводилац тражилац лиценце на смотрама и фестивалима. Препорука КУД-а који тражилац лиценце води. Потврда о похађању семинара Копију дипломе највишег завршеног степена образовања. 2 фотографије формата 4,5 x 3,5 cm Потврду о уплати надокнаде трошкова за издавање лиценци.
Носиоци "0" лиценце: 1. Војин Јовановић 2. Владан Обадић 3. Братомир Лачковић 4. Милорад Лонић 5. Горан Пауновић 6. Родољуб Јанковић 7. Славко Пановић 8. Иван Камџијаш 9. Десанка Ђорђевић 10. Верослава Ристић 11. Мирјана Нешковић 12. Драгослав Џаџевић. 13. Драгољуб Шарковић за музичког аранжера народних игара 14. Властимир Вељовић 15. Дејан Костић 16. Драган Мићић 17. Мирко Мутапчић 18. Мастиловић Бранко 19. Владимир Вајдић 20. Kоњевић Биљана 21. Вранеш Никола 22. Сабо  Иштван 23. Смрекић Александар 24. Бољанац Сорин 25. Ранисављевић Здравко Лиценце се издају члановима УКНИС-а!  Конкурс је стално отворен, а захтеви се разматрају тромесечно  Пријаве се достављају на адресу УКНИС-а 11070 Београд, Гандијева 198, са назнаком ЗА КОНКУРС. Додатне информације могу се добити на телефоне:  064 2711388, 064 1130735, Факс. +381 (11) 318 4174  ПРЕДСЕДНИК УКНИС-а  Војин Јовановић, проф.
Лиценце Лиценце