УДРУЖЕЊЕ КОРЕОГРАФА НАРОДНИХ ИГАРА СРБИЈЕ
Репрезентативно удружење у култури
ПРИСТУПНИЦА
на добровољној основи у чланство
Удружења кореографа народних игара Србије

Презиме: *
Име: *
Име једног родитеља:
Датум рођења:
Место рођења:
Држављанство:
Место становања:
Општина:
Улица и број:
Удружење:
Функција:
Школска спрема (призната):
Навести посебну област интересовања:
Контакт тел:
мобилни:
E-mail: *